Mida me tegime ...


Meil on oma kunstisein, mis asub padleti keskkonnas. Kunstiseinalt on võimalik vaadata valikut distantsõppe ajal valminud kunstitöödest. Lisaks saate piltide abil aimu, mida teevad õpilased kokandusringis.
Anna Haava nim Pala Kooli kunstisein.

Head nautimist!

...

6. veebruaril käis meil külas jutuvestja Piret Päär, kes rääkis, et aasta 2020 on eesti rahvajutu aasta ning käimas on lugemise väljakutse 11x11, mis tähendab, et meil on võimalus 11 kuu jooksul läbi lugeda 11 eesti rahvajuttude kogumikku. Saime ka teada, et jaanuarikuu raamat oli Erna Normanni ning Herbert Tampere „Marjakobar ja teisi seto muinasjutte“, sealt Piret Päär meile ka lugusid jutustas. 

...

5. veebruaril käis 6.-9. klasside õpilastel külas Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, kes näitas kuidas tead, et sa võtad asju ja eesmärke tõsiselt ning kas need on päris. Rääkis Õhtulehe tõusudest ja mõõnadest, minevikust, olevikust ja tulevikust. Ta rääkis selle eesmärkidest ning mida nad püüavad teha, parandada ja muuta, et igas vanuses inimestele oleks midagi huvitavat lugeda (Meribel Tarto, 7. kl).

...

30. jaanuaril tuletasime 5. klassi ja 1.-3. klassi õpilastega meelde viisaka ja heatahtliku käitumise reeglid koolis ja väljaspool kooli, rääkisime liiklusohutusest ning sellest millal ja kuidas helistada hädaabinumbril. Arutleda aitas noorsoopolitseinik Kadri Urb. 

...

29. jaanuaril toimus Pala kultuurimajas Pala kooli playback show (taasesitusetendus), mis kandis pealkirja "Su nägu kõlab Palal tuttavalt". Pilte saab vaadata siit.

...

24. jaanuaril toimus koolis kendama võistlus. Pilte võistlusest saab vaadata siit.

...

27. novembril külastasid meie kooli 7.-9. klasside noored noortekonverentsi "Teed tulevikku, OKEI!?!". Tartumaa- ja -linnanoortele suunatud konverents oli sel aastal karjääriteemaline. Inspireerivad esinejad rääkisid enda kogemustest õppimis- ja karjäärivalikuid tehes ja andsid meile hulgaliselt mõtteinet. Tutvusime erinevate ametitega ja saime esitada küsimusi. Oli meeleolukas, hariv ja mõtlemapanev päev.

...

15. oktoobril tähistas Pala kool  Anna Haava 155.  sünniaastapäeva luulepõimikute konkursiga. Läbivaks teemaks oli sel aastal südamelähedus, mullu välja hõigatud teemat “Mina usun armastust” võis tõlgendada mitmeti.
71 õpilase osalusel tuli esitusele kaheksa kava. Esinejad olid lisaks Pala koolile sel aastal tulnud Pärnust, Valgast, Aegviidust, Maarja-Magdaleenast ja Laiuselt. 
Žüriisse kuulusid Vanemuise noortejuht Mall Türk, dramaturg Anu Tonts ja luuletaja ning J. Liivi muuseumi giid-pedagoog Berit Petolai. Zürii leidis igast kavast esiletõstmist väärivat, Vanemuise teater oli pannud välja hulgaliselt eriauhindu. 
Laureaadi tiitel ja sellega kaasnev kingitus, Reet Kuusiku maal, jäid sel aastal Palale. Võidukava autoriks oli õpetaja Marve Juursalu ja esitajateks kolmanda klassi lapsed kavaga “Mina ise”.

Kavad - Preemiad

“Mina ise”, juhendaja Marve Juursalu, esinesid Anna Haava nimelise Pala Kooli 3. klassi õpilased – laureaat.

“Mina usun armastust”,  juhendajad Marje Koorits, Kristi Jaanus, esinesid õpilased Johannes Voldemar Veski nimelisest Maarja-Magdaleena Põhikoolist – armastuse eripreemia.

“Keset lumehelveste tantsu”, juhendajad Anneliis Liblik, Thea Luik, esinesid ja tekstid olid loonud Aegviidu Kooli õpilased – eripreemia põhjamaise eheduse edasiandjatele.

“Mu süda usub õnne”, juhendajad Agnes Leemet, esinesid Tootsi Lasteaed-Põhikooli õpilased – eripreemia luule- ja muusikakeele nõtke ühendamise eest.

“Teeme kooki, teeme saia”, juhendaja Malle Sildver, esinesid Anna Haava nimelise Pala Kooli 2. klassi õpilased – kõige magusamate luuletuste eripreemia.


“Metsas”, juhendaja Kadi Kivilo, esinesid Anna Haava nimelise Pala Kooli 9. klassi õpilased – eripreemia sõõmukese värske metsaõhu eest.

“Naerulohkudega maailm”, juhendaja Helge Maripuu, esinesid Laiuse Jaan Poska Põhikooli õpilased – eripreemia igapäeva kooliteemalise elu kontrastide vaimuka esitamise eest.

“Kooliaeg, oh kooliaeg”, juhendajad Külli Hütt, Anna Gutovskaja, esinesid Valga Priimetsa Kooli õpilased – eripreemia sisuka kooliteemalise luulepõimiku eest.

...

Johanna Aren (9.kl) osales Tartumaa noorte projektide konkursil “Ettevõtlik noor 2019”. Johanna projekt oli valminud loovtööna eelmisel õppeaastal. Projekti eesmärgiks oli tutvustada Pala kooli 1.- 5. klasside õpilastele kepphobuse võistlust ning meisterdada koos kepphobuseid. Žürii tunnustas Johanna projekti tiitliga Eristuv Pealehakkaja.

...

10. oktoobril toimus Anna Haava nim Pala Koolis kolmas Eesti Noorteühenduste Liidu poolt toetatud noorteseminar. Seminaril osalesid Peipsiääre valla koolide õpilasesinduste liikmed. Seminari teema: Võimalused noorte kaasamiseks kooli arendustegevuste otsustusprotsessidesse.
 

Meil on oma kunstisein, mis asub padleti keskkonnas. Kunstiseinalt on võimalik vaadata valikut distantsõppe ajal valminud kunstitöödest. Lisaks saate piltide abil aimu, mida teevad õpilased kokandusringis.
Anna Haava nim Pala Kooli kunstisein.

Head nautimist!

...

6. veebruaril käis meil külas jutuvestja Piret Päär, kes rääkis, et aasta 2020 on eesti rahvajutu aasta ning käimas on lugemise väljakutse 11x11, mis tähendab, et meil on võimalus 11 kuu jooksul läbi lugeda 11 eesti rahvajuttude kogumikku. Saime ka teada, et jaanuarikuu raamat oli Erna Normanni ning Herbert Tampere „Marjakobar ja teisi seto muinasjutte“, sealt Piret Päär meile ka lugusid jutustas. 

...

5. veebruaril käis 6.-9. klasside õpilastel külas Õhtulehe peatoimetaja Martin Šmutov, kes näitas kuidas tead, et sa võtad asju ja eesmärke tõsiselt ning kas need on päris. Rääkis Õhtulehe tõusudest ja mõõnadest, minevikust, olevikust ja tulevikust. Ta rääkis selle eesmärkidest ning mida nad püüavad teha, parandada ja muuta, et igas vanuses inimestele oleks midagi huvitavat lugeda (Meribel Tarto, 7. kl).

...

30. jaanuaril tuletasime 5. klassi ja 1.-3. klassi õpilastega meelde viisaka ja heatahtliku käitumise reeglid koolis ja väljaspool kooli, rääkisime liiklusohutusest ning sellest millal ja kuidas helistada hädaabinumbril. Arutleda aitas noorsoopolitseinik Kadri Urb. 

...

29. jaanuaril toimus Pala kultuurimajas Pala kooli playback show (taasesitusetendus), mis kandis pealkirja "Su nägu kõlab Palal tuttavalt". Pilte saab vaadata siit.

...

24. jaanuaril toimus koolis kendama võistlus. Pilte võistlusest saab vaadata siit.

...

27. novembril külastasid meie kooli 7.-9. klasside noored noortekonverentsi "Teed tulevikku, OKEI!?!". Tartumaa- ja -linnanoortele suunatud konverents oli sel aastal karjääriteemaline. Inspireerivad esinejad rääkisid enda kogemustest õppimis- ja karjäärivalikuid tehes ja andsid meile hulgaliselt mõtteinet. Tutvusime erinevate ametitega ja saime esitada küsimusi. Oli meeleolukas, hariv ja mõtlemapanev päev.

...

15. oktoobril tähistas Pala kool  Anna Haava 155.  sünniaastapäeva luulepõimikute konkursiga. Läbivaks teemaks oli sel aastal südamelähedus, mullu välja hõigatud teemat “Mina usun armastust” võis tõlgendada mitmeti.
71 õpilase osalusel tuli esitusele kaheksa kava. Esinejad olid lisaks Pala koolile sel aastal tulnud Pärnust, Valgast, Aegviidust, Maarja-Magdaleenast ja Laiuselt. 
Žüriisse kuulusid Vanemuise noortejuht Mall Türk, dramaturg Anu Tonts ja luuletaja ning J. Liivi muuseumi giid-pedagoog Berit Petolai. Zürii leidis igast kavast esiletõstmist väärivat, Vanemuise teater oli pannud välja hulgaliselt eriauhindu. 
Laureaadi tiitel ja sellega kaasnev kingitus, Reet Kuusiku maal, jäid sel aastal Palale. Võidukava autoriks oli õpetaja Marve Juursalu ja esitajateks kolmanda klassi lapsed kavaga “Mina ise”.

Kavad - Preemiad

“Mina ise”, juhendaja Marve Juursalu, esinesid Anna Haava nimelise Pala Kooli 3. klassi õpilased – laureaat.

“Mina usun armastust”,  juhendajad Marje Koorits, Kristi Jaanus, esinesid õpilased Johannes Voldemar Veski nimelisest Maarja-Magdaleena Põhikoolist – armastuse eripreemia.

“Keset lumehelveste tantsu”, juhendajad Anneliis Liblik, Thea Luik, esinesid ja tekstid olid loonud Aegviidu Kooli õpilased – eripreemia põhjamaise eheduse edasiandjatele.

“Mu süda usub õnne”, juhendajad Agnes Leemet, esinesid Tootsi Lasteaed-Põhikooli õpilased – eripreemia luule- ja muusikakeele nõtke ühendamise eest.

“Teeme kooki, teeme saia”, juhendaja Malle Sildver, esinesid Anna Haava nimelise Pala Kooli 2. klassi õpilased – kõige magusamate luuletuste eripreemia.


“Metsas”, juhendaja Kadi Kivilo, esinesid Anna Haava nimelise Pala Kooli 9. klassi õpilased – eripreemia sõõmukese värske metsaõhu eest.

“Naerulohkudega maailm”, juhendaja Helge Maripuu, esinesid Laiuse Jaan Poska Põhikooli õpilased – eripreemia igapäeva kooliteemalise elu kontrastide vaimuka esitamise eest.

“Kooliaeg, oh kooliaeg”, juhendajad Külli Hütt, Anna Gutovskaja, esinesid Valga Priimetsa Kooli õpilased – eripreemia sisuka kooliteemalise luulepõimiku eest.

...

Johanna Aren (9.kl) osales Tartumaa noorte projektide konkursil “Ettevõtlik noor 2019”. Johanna projekt oli valminud loovtööna eelmisel õppeaastal. Projekti eesmärgiks oli tutvustada Pala kooli 1.- 5. klasside õpilastele kepphobuse võistlust ning meisterdada koos kepphobuseid. Žürii tunnustas Johanna projekti tiitliga Eristuv Pealehakkaja.

...

10. oktoobril toimus Anna Haava nim Pala Koolis kolmas Eesti Noorteühenduste Liidu poolt toetatud noorteseminar. Seminaril osalesid Peipsiääre valla koolide õpilasesinduste liikmed. Seminari teema: Võimalused noorte kaasamiseks kooli arendustegevuste otsustusprotsessidesse.