Lasteaed

Pala lasteaed


A. Haava nim Pala Kooli lasteaed töötab  kolmerühmalisena.
Pala lasteaed on avatud 7:15 - 18:15.

VISIOON   

Kasvatakse koos mängu, tantsu, laulu, uudishimu ja usinusega, ollakse rõõmsad ja aktiivsed.

MISSIOON

A. Haava nim Pala Kooli lasteaed pakub lapsele igakülgset arengut toetavat ja turvalist lastehoidu. Töötajale pakutakse kaasaegset ja meeldivat keskkonda.
Pala lasteaias saavad lapsed tegeleda palju spordi ja liikumisega, laulu ja muusikaga, rahvatantsu ja näitlemisega, looduse ja uurimistega. Aktiivsed ollakase ka koostöös valla teiste allasutustega.
Lasteaed on munitsipaalomandis ja teeninduspiirkonnaks Peipsiääre valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võtame lapsi vastu ka teistest omavalitsustest.
Lasteaiale on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr 3758HTM.

Rühmad

Hoiurühm: 1,5–3 aastased
Keskmine rühm: 3–5 aastased    
Vanem rühm: 5–7 aastased

Teenused ja hinnad

Kohatasu ühe lapse kohta kalenderkuus on 10 € (välja arvatud juuli).

Toidupäeva maksumus:

Hommikusöök -- 0,40 €
Lõuna -- 0,70 €
Õhtuoode -- 0,50 €
Kokku -- 1,60 €

 

A. Haava nim Pala Kooli lasteaed töötab  kolmerühmalisena.
Pala lasteaed on avatud 7:15 - 18:15.

VISIOON   

Kasvatakse koos mängu, tantsu, laulu, uudishimu ja usinusega, ollakse rõõmsad ja aktiivsed.

MISSIOON

A. Haava nim Pala Kooli lasteaed pakub lapsele igakülgset arengut toetavat ja turvalist lastehoidu. Töötajale pakutakse kaasaegset ja meeldivat keskkonda.
Pala lasteaias saavad lapsed tegeleda palju spordi ja liikumisega, laulu ja muusikaga, rahvatantsu ja näitlemisega, looduse ja uurimistega. Aktiivsed ollakase ka koostöös valla teiste allasutustega.
Lasteaed on munitsipaalomandis ja teeninduspiirkonnaks Peipsiääre valla haldusterritoorium. Vabade kohtade olemasolul võtame lapsi vastu ka teistest omavalitsustest.
Lasteaiale on väljastatud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt koolitusluba nr 3758HTM.

Rühmad

Hoiurühm: 1,5–3 aastased
Keskmine rühm: 3–5 aastased    
Vanem rühm: 5–7 aastased

Teenused ja hinnad

Kohatasu ühe lapse kohta kalenderkuus on 10 € (välja arvatud juuli).

Toidupäeva maksumus:

Hommikusöök -- 0,40 €
Lõuna -- 0,70 €
Õhtuoode -- 0,50 €
Kokku -- 1,60 €