Koolist

Hoolekogu


1. Andres Tarto, esimees - kooli lapsevanemate esindaja
tel: 5159294, e-mail: andres.tarto@gmail.com

2. Romet Villemson, aseesimees - kooli pidaja esindaja, vilistlane
tel: 53465188, e-mail: romet12@icloud.com

3. Annika Oras - kooli lastevanemate ja toetava organisatsiooni esindaja

4. Taavi Pirk - lasteaia lastevanemate ja toetava organisatsiooni esindaja

5.  Asso Raudmäe - lasteaia ja kooli lastevanemate ning vilistalste esindaja

6. Helen Int - lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja

7. Piret Kaur - kooli  lastevanema esindaja 

8. Liina Ainsalu - kooli õppenõukogu esindaja

9. Eve Eres - lasteaia õpetajate esindaja

10. Karl-Matthias Kaasik - õpilasesinduse esindaja

 

 

1. Andres Tarto, esimees - kooli lapsevanemate esindaja
tel: 5159294, e-mail: andres.tarto@gmail.com

2. Romet Villemson, aseesimees - kooli pidaja esindaja, vilistlane
tel: 53465188, e-mail: romet12@icloud.com

3. Annika Oras - kooli lastevanemate ja toetava organisatsiooni esindaja

4. Taavi Pirk - lasteaia lastevanemate ja toetava organisatsiooni esindaja

5.  Asso Raudmäe - lasteaia ja kooli lastevanemate ning vilistalste esindaja

6. Helen Int - lasteaia ja kooli lastevanemate esindaja

7. Piret Kaur - kooli  lastevanema esindaja 

8. Liina Ainsalu - kooli õppenõukogu esindaja

9. Eve Eres - lasteaia õpetajate esindaja

10. Karl-Matthias Kaasik - õpilasesinduse esindaja