Koolist

Hoolekogu


13.03.2023 HK koosoleku protokoll

HK küsitluse kokkuvõte

 

Anna Haava nim Pala Kooli hoolekogu koosseis 2022/2023 õppeaastal

1. Piret Kaur - esimees, vanemate esindaja koolis
tel: 53624400 kindluse@gmail.com


2. Annika Oras – aseesimees, vanemate esindaja koolis, kooli toetava organisatsiooni esindaja

tel: 5289500 annika@oras.ee


3. Andres Tarto – II kooliaste vanemate esindaja koolis


4. Taavi Pirk – vanemate esindaja lasteaias, kooli I aste, toetava organisatsiooni esindaja, vilistlane


5. Asso Raudmäe – vanemate esindaja lasteaias, vanem rühm ja koolis II kooliaste, vilistlane


6. Signe Teras – vanemate esindaja I, II, III kooliaste


7. Merlis Saar – vanemate esindaja lasteaias, keskmine rühm


8. Liina Ainsalu – kooli õppenõukogu esindaja


9. Jane Kiigjõe – lasteaia töötajate esindaja


10. Viktoria Kivirand- õpilasesinduse esindaja


11. Meelis Mõisa – koolipidaja esindaja


12. Keity Eres – vanemate esindaja, lasteaia sõimerühm

 

13.03.2023 HK koosoleku protokoll

HK küsitluse kokkuvõte

 

Anna Haava nim Pala Kooli hoolekogu koosseis 2022/2023 õppeaastal

1. Piret Kaur - esimees, vanemate esindaja koolis
tel: 53624400 kindluse@gmail.com


2. Annika Oras – aseesimees, vanemate esindaja koolis, kooli toetava organisatsiooni esindaja

tel: 5289500 annika@oras.ee


3. Andres Tarto – II kooliaste vanemate esindaja koolis


4. Taavi Pirk – vanemate esindaja lasteaias, kooli I aste, toetava organisatsiooni esindaja, vilistlane


5. Asso Raudmäe – vanemate esindaja lasteaias, vanem rühm ja koolis II kooliaste, vilistlane


6. Signe Teras – vanemate esindaja I, II, III kooliaste


7. Merlis Saar – vanemate esindaja lasteaias, keskmine rühm


8. Liina Ainsalu – kooli õppenõukogu esindaja


9. Jane Kiigjõe – lasteaia töötajate esindaja


10. Viktoria Kivirand- õpilasesinduse esindaja


11. Meelis Mõisa – koolipidaja esindaja


12. Keity Eres – vanemate esindaja, lasteaia sõimerühm