Koolist

Hoolekogu


1. Andres Tarto, esimees - lapsevanem lasteaias ja koolis
tel: 5159294, e-mail: andres.tarto@gmail.com

2. Romet Villemson, aseesimees - kooli pidaja esindaja, vilistlane
tel: 53465188, e-mail: romet12@icloud.com

3. Annika Oras - kooli vanema ja kooli toetava organisatsiooni esindaja 

4. Taavi Pirk - lasteaia vanema ja kooli toetava organisatsiooni esindaja, vilistlane 

5.  Asso Raudmäe - kooli vanema esindaja, vilistlane

6. Merje Ottson - kooli vanema esindaja

7. Helen Int - kooli ja lasteaia vanema esindaja

8. Piret Kaur - kooli ja lasteaia vanema esindaja 

9. Liina Ainsalu - õppenõukogu esindaja

10. Eve Eres - õppenõukogu esindaja lasteaia poolt

11. Randel Kivirand - õpilasesinduse esindaja

 

 

1. Andres Tarto, esimees - lapsevanem lasteaias ja koolis
tel: 5159294, e-mail: andres.tarto@gmail.com

2. Romet Villemson, aseesimees - kooli pidaja esindaja, vilistlane
tel: 53465188, e-mail: romet12@icloud.com

3. Annika Oras - kooli vanema ja kooli toetava organisatsiooni esindaja 

4. Taavi Pirk - lasteaia vanema ja kooli toetava organisatsiooni esindaja, vilistlane 

5.  Asso Raudmäe - kooli vanema esindaja, vilistlane

6. Merje Ottson - kooli vanema esindaja

7. Helen Int - kooli ja lasteaia vanema esindaja

8. Piret Kaur - kooli ja lasteaia vanema esindaja 

9. Liina Ainsalu - õppenõukogu esindaja

10. Eve Eres - õppenõukogu esindaja lasteaia poolt

11. Randel Kivirand - õpilasesinduse esindaja