Koolist

2019/2020 õ.a eesmärgid ja prioriteedid


Eesmärgid:

1. Kooli õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamine

2. Mitteformaalse hariduse sidumine õppetööga (valikained)

3. Erivajadustega õpilaste (sh andekate) toetamine

4. Kogukonna kaasamine kooliellu


Prioriteedid:

1. Osalemine DigiKiirendi programmis

2. Kooli digitaristu täiendamine

3. Valikainete ja vabaainete programmi väljatöötamine ja rakendamine

4. Tugiteenuste süsteemi arendamine

5. Kooli uue arengukava koostamin

 

Eesmärgid:

1. Kooli õpilaste ja õpetajate digipädevuste arendamine

2. Mitteformaalse hariduse sidumine õppetööga (valikained)

3. Erivajadustega õpilaste (sh andekate) toetamine

4. Kogukonna kaasamine kooliellu


Prioriteedid:

1. Osalemine DigiKiirendi programmis

2. Kooli digitaristu täiendamine

3. Valikainete ja vabaainete programmi väljatöötamine ja rakendamine

4. Tugiteenuste süsteemi arendamine

5. Kooli uue arengukava koostamin