Õppetöö

Valikained


Valikainete näol loob kool tingimused õpilaste mitmekülgseks arenguks. Valikained arendavad õpilaste teadmisi, oskusi ning võimaldavad leida huvi- ja võimetekohase valdkonna, millega tutvuda ühe trimestri jooksul. Valikainete süsteem toetab noore kujunemist küpseks, valikuid teha oskavaks isiksuseks, lisaks loob võimaluse võtta vastutust tehtud valikute eest.


I trimestri valikained
4.-6. klass
1. Robootika ja tehnoloogia
2. Ettevõtlusõpe
3. Loodusõpetus
7.-9. klass
1. Audio – Video
2. Crossfit`i baaskursus
3. Draamaõpetus


4.-6. klasside valikainete algus kolmapäeviti kell 13.30
7.-9. klasside valikainete algus kolmapäeviti kell 14.20

Valikainete näol loob kool tingimused õpilaste mitmekülgseks arenguks. Valikained arendavad õpilaste teadmisi, oskusi ning võimaldavad leida huvi- ja võimetekohase valdkonna, millega tutvuda ühe trimestri jooksul. Valikainete süsteem toetab noore kujunemist küpseks, valikuid teha oskavaks isiksuseks, lisaks loob võimaluse võtta vastutust tehtud valikute eest.


I trimestri valikained
4.-6. klass
1. Robootika ja tehnoloogia
2. Ettevõtlusõpe
3. Loodusõpetus
7.-9. klass
1. Audio – Video
2. Crossfit`i baaskursus
3. Draamaõpetus


4.-6. klasside valikainete algus kolmapäeviti kell 13.30
7.-9. klasside valikainete algus kolmapäeviti kell 14.20