Õppetöö

Valikained


Valikainete näol loob kool tingimused õpilaste mitmekülgseks arenguks. Valikained arendavad õpilaste teadmisi, oskusi ning võimaldavad leida huvi- ja võimetekohase valdkonna, millega tutvuda ühe trimestri jooksul. Valikainete süsteem toetab noore kujunemist küpseks, valikuid teha oskavaks isiksuseks, lisaks loob võimaluse võtta vastutust tehtud valikute eest.

 

Valikainete näol loob kool tingimused õpilaste mitmekülgseks arenguks. Valikained arendavad õpilaste teadmisi, oskusi ning võimaldavad leida huvi- ja võimetekohase valdkonna, millega tutvuda ühe trimestri jooksul. Valikainete süsteem toetab noore kujunemist küpseks, valikuid teha oskavaks isiksuseks, lisaks loob võimaluse võtta vastutust tehtud valikute eest.