Uudised

Distantsõppe korraldamise juhend Pala kooli õpilastele 14.12-22.12.2021 13. detsember fnadmin


Distantsõpe 14.12-22.12.2021

Info lapsele ja lapsevanemale

Anna Haava nim Pala Koolis toimub koroonaviiruse ennetusmeetmena distantsõpe   14.12 - 22.12.2020. Vajadusel hinnatakse olukorda ja pikendatakse perioodi.

Õppetöö distantsõppel:
 

1. Põhiline infokanal õpilase, lapsevanema ja õpetaja vahel on eKool. Sinna tuleb üles info ülesannete kohta. Kasutame õppeprotsessis nii töövihikut, õpikut, töölehti kui ka veebikeskkondi (Opiq, Google Drive jne). 

 

2. Aineõpetaja lisab õppimise eKooli KODUSTE TÖÖDE alla ning seab igale tööle kindla TÄHTAJA.
Hiljemalt kell 7.55 on selle päeva õpiülesanne eKoolis üleval. Õpilase kohustus on kodus õppida ja töö õigeks ajaks esitada. Aineõpetaja annab tööle tagasisidet. Hindamine distantsõppe ajal on aineõpetaja otsustada.

 

3. Õpetajad teevad ka veebitunde. Veebitundide keskkonnaks on Google Meet, kuhu õpilane peab sisenema oma kooli e-mailiga. Veebitund toimub kehtiva tunniplaani järgi tavalise ainetunni ajal.

 

Veebitundide hea tava:

Õpilane peab tunnis olema õigel ajal.

Õpilane peab tunnis olema heli ja võimalusel pildiga.

Õpilane keskendub veebitunnil õppetööle.

 

4. Põhilised suhtluskanalid abi saamiseks:
Õpiülesannetega seotud küsimused saatke otse aineõpetajale, keda saab kätte meilitsi või vajadusel kiiretes küsimustes telefoni teel vahemikus 7.55-16.00.
Esimene kontakt muude murede puhul on klassijuhataja. 

Tehniliste murede puhul haridustehnoloog Fred Nõmm. 

 

E-tundide tunniplaan ja  õpetajate kontaktid leitavad e-kooli 11.12.2021 saadetud teates.

 

Püsime terved!

Distantsõpe 14.12-22.12.2021

Info lapsele ja lapsevanemale

Anna Haava nim Pala Koolis toimub koroonaviiruse ennetusmeetmena distantsõpe   14.12 - 22.12.2020. Vajadusel hinnatakse olukorda ja pikendatakse perioodi.

Õppetöö distantsõppel:
 

1. Põhiline infokanal õpilase, lapsevanema ja õpetaja vahel on eKool. Sinna tuleb üles info ülesannete kohta. Kasutame õppeprotsessis nii töövihikut, õpikut, töölehti kui ka veebikeskkondi (Opiq, Google Drive jne). 

 

2. Aineõpetaja lisab õppimise eKooli KODUSTE TÖÖDE alla ning seab igale tööle kindla TÄHTAJA.
Hiljemalt kell 7.55 on selle päeva õpiülesanne eKoolis üleval. Õpilase kohustus on kodus õppida ja töö õigeks ajaks esitada. Aineõpetaja annab tööle tagasisidet. Hindamine distantsõppe ajal on aineõpetaja otsustada.

 

3. Õpetajad teevad ka veebitunde. Veebitundide keskkonnaks on Google Meet, kuhu õpilane peab sisenema oma kooli e-mailiga. Veebitund toimub kehtiva tunniplaani järgi tavalise ainetunni ajal.

 

Veebitundide hea tava:

Õpilane peab tunnis olema õigel ajal.

Õpilane peab tunnis olema heli ja võimalusel pildiga.

Õpilane keskendub veebitunnil õppetööle.

 

4. Põhilised suhtluskanalid abi saamiseks:
Õpiülesannetega seotud küsimused saatke otse aineõpetajale, keda saab kätte meilitsi või vajadusel kiiretes küsimustes telefoni teel vahemikus 7.55-16.00.
Esimene kontakt muude murede puhul on klassijuhataja. 

Tehniliste murede puhul haridustehnoloog Fred Nõmm. 

 

E-tundide tunniplaan ja  õpetajate kontaktid leitavad e-kooli 11.12.2021 saadetud teates.

 

Püsime terved!