Tunniplaan


  aeg

E

T

K

N

R

1. klass

1. 7:55-8:40 matemaatika eesti keel eesti keel matemaatika eesti keel
2. 8:50-10:15 eesti keel muusika matemaatika rütmika loodusõpetus
3. inglise keel kunst muusika kehaline
4. 10:25-11:10 kunst loodusõpetus tööõpetus eesti keel eesti keel
5. 12:00-13:25 kehaline   kehaline   klassijuhataja
6.       mudilaskoor  
7. 13:30-14:15          
8. 14:20-15:00          

2. klass

1. 7:55-8:40 eesti keel matemaatika loodus/in.õp eesti keel matemaatika
2. 8:50-10:15 tööõpetus inglise keel eesti keel inglise keel kehaline
3. kunst rütmika klassijuhataja
4. 10:25-11:10 matemaatika eesti keel muusika arvutiõpetus eesti keel
5. 12:00-13:25 muusika loodus/in.õp matemaatika matemaatika kehaline
6. kehaline     mudilaskoor  
7. 13:30-14:15          
8. 14:20-15:00          

3. klass

1. 7:55-8:40 eesti keel eesti keel inglise keel matemaatika eesti keel
2. 8:50-10:15 eesti keel inglise keel kunst muusika kunst
3. inglise keel matemaatika matemaatika inglise keel matemaatika
4. 10:25-11:10 kehaline muusika eesti keel rütmika kehaline
5. 12:00-13:25 matemaatika liikumine loodus/in.õp eesti keel kehaline
6. loodus/in.õp tööõpetus   mudilaskoor klassijuhataja
7. 13:30-14:15          
8. 14:20-15:00          

4. klass

1. 7:55-8:40 inglise keel inglise keel muusika inglise keel muusika
2. 8:50-10:15 tööõpetus matemaatika inglise keel eesti keel loodusõpetus
3. eesti keel matemaatika matemaatika
4. 10:25-11:10 eesti keel kehaline loodusõpetus kehaline kunst
5. 12:00-13:25 matemaatika liiklus eesti keel liiklus liikumine
6.     kehaline mudilaskoor klassijuhataja
7. 13:30-14:15          
8. 14:20-15:00          

5. klass

1. 7:55-8:40 loodusõpetus muusika eesti keel ajalugu kehaline
2. 8:50-10:15 inglise keel eesti keel eesti keel loodusõpetus eesti keel
3. matemaatika inglise keel inglise keel kehaline kunst
4. 10:25-11:10 eesti keel matemaatika inimeseõpetus inglise keel matemaatika
5. 12:00-13:25 tööõpetus matemaatika   klassijuhataja  
6. kehaline      
7. 13:30-14:15 draama        
8. 14:20-15:00          

6. klass

1. 7:55-8:40 eesti keel matemaatika kunst inglise keel matemaatika
2. 8:50-10:15 muusika vene keel eesti keel matemaatika loodusõpetus
3. matemaatika kehaline loodusõpetus loodusõpetus ajalugu
4. 10:25-11:10 eesti keel inglise keel inglise keel ajalugu inimeseõpetus
5. 12:00-13:25 tööõp. t matemaatika ühiskonnaõpetus kirjandus vene keel
6. kirjandus vene keel kehaline klassijuhataja
7. 13:30-14:15   tööõp. p      
8. 14:20-15:00   tööõp. p      

7. klass

1. 7:55-8:40 muusika vene keel matemaatika eesti keel gegraafia
2. 8:50-10:15 ajalugu liikumine matemaatika inglise keel loodusõpetus
3. inimeseõpetus eesti keel bioloogia matemaatika vene keel
4. 10:25-11:10 matemaatika inglise keel kunst kirjandus matemaatika
5. 12:00-13:25 inglise keel tööõpetus vene keel kehaline p. ajalugu
6. kehaline p. kirjandus loodusõpetus klassijuhataja
7. 13:30-14:15     kehaline t. ühiskonnaõpetus  
8. 14:20-15:00 kehaline t.        

8. klass

1. 7:55-8:40 bioloogia keemia eesti keel muusika kunst
2. 8:50-10:15 matemaatika matemaatika bioloogia eesti keel vene keel
3. kirjandus vene keel kirjandus füüsika geograafia
4. 10:25-11:10 ajalugu eesti keel matemaatika matemaatika vene keel
5. 12:00-13:25 matemaatika inglise keel inglise keel geograafia keemia
6. inglise keel füüsika ajalugu nuputamine klassijuhataja
7. 13:30-14:15 inimeseõpetus tööõpetus kehaline t. kehaline p.  
8. 14:20-15:00 kehaline t. kehaline p. arvutiõpetus  

9. klass

1. 7:55-8:40 matemaatika kirjandus bioloogia matemaatika vene keel
2. 8:50-10:15 bioloogia keemia ajalugu füüsika matemaatika
3. ajalugu füüsika matemaatika kirjandus
4. 10:25-11:10 inglise keel vene keel eesti keel muusika geograafia
5. 12:00-13:25 eesti keel geograafia eesti keel ühiskonnaõpetus kunst
6. keemia vene keel inglise keel inglise keel klassijuhataja
7. 13:30-14:15 tööõp.p, keh.t keh.p, tööõp.t ühiskonnaõpetus    
8. 14:20-15:00 tööõp.p kehaline t.   kehaline p.  

 

 

  aeg

E

T

K

N

R

1. klass

1. 7:55-8:40 matemaatika eesti keel eesti keel matemaatika eesti keel
2. 8:50-10:15 eesti keel muusika matemaatika rütmika loodusõpetus
3. inglise keel kunst muusika kehaline
4. 10:25-11:10 kunst loodusõpetus tööõpetus eesti keel eesti keel
5. 12:00-13:25 kehaline   kehaline   klassijuhataja
6.       mudilaskoor  
7. 13:30-14:15          
8. 14:20-15:00          

2. klass

1. 7:55-8:40 eesti keel matemaatika loodus/in.õp eesti keel matemaatika
2. 8:50-10:15 tööõpetus inglise keel eesti keel inglise keel kehaline
3. kunst rütmika klassijuhataja
4. 10:25-11:10 matemaatika eesti keel muusika arvutiõpetus eesti keel
5. 12:00-13:25 muusika loodus/in.õp matemaatika matemaatika kehaline
6. kehaline     mudilaskoor  
7. 13:30-14:15          
8. 14:20-15:00          

3. klass

1. 7:55-8:40 eesti keel eesti keel inglise keel matemaatika eesti keel
2. 8:50-10:15 eesti keel inglise keel kunst muusika kunst
3. inglise keel matemaatika matemaatika inglise keel matemaatika
4. 10:25-11:10 kehaline muusika eesti keel rütmika kehaline
5. 12:00-13:25 matemaatika liikumine loodus/in.õp eesti keel kehaline
6. loodus/in.õp tööõpetus   mudilaskoor klassijuhataja
7. 13:30-14:15          
8. 14:20-15:00          

4. klass

1. 7:55-8:40 inglise keel inglise keel muusika inglise keel muusika
2. 8:50-10:15 tööõpetus matemaatika inglise keel eesti keel loodusõpetus
3. eesti keel matemaatika matemaatika
4. 10:25-11:10 eesti keel kehaline loodusõpetus kehaline kunst
5. 12:00-13:25 matemaatika liiklus eesti keel liiklus liikumine
6.     kehaline mudilaskoor klassijuhataja
7. 13:30-14:15          
8. 14:20-15:00          

5. klass

1. 7:55-8:40 loodusõpetus muusika eesti keel ajalugu kehaline
2. 8:50-10:15 inglise keel eesti keel eesti keel loodusõpetus eesti keel
3. matemaatika inglise keel inglise keel kehaline kunst
4. 10:25-11:10 eesti keel matemaatika inimeseõpetus inglise keel matemaatika
5. 12:00-13:25 tööõpetus matemaatika   klassijuhataja  
6. kehaline      
7. 13:30-14:15 draama        
8. 14:20-15:00          

6. klass

1. 7:55-8:40 eesti keel matemaatika kunst inglise keel matemaatika
2. 8:50-10:15 muusika vene keel eesti keel matemaatika loodusõpetus
3. matemaatika kehaline loodusõpetus loodusõpetus ajalugu
4. 10:25-11:10 eesti keel inglise keel inglise keel ajalugu inimeseõpetus
5. 12:00-13:25 tööõp. t matemaatika ühiskonnaõpetus kirjandus vene keel
6. kirjandus vene keel kehaline klassijuhataja
7. 13:30-14:15   tööõp. p      
8. 14:20-15:00   tööõp. p      

7. klass

1. 7:55-8:40 muusika vene keel matemaatika eesti keel gegraafia
2. 8:50-10:15 ajalugu liikumine matemaatika inglise keel loodusõpetus
3. inimeseõpetus eesti keel bioloogia matemaatika vene keel
4. 10:25-11:10 matemaatika inglise keel kunst kirjandus matemaatika
5. 12:00-13:25 inglise keel tööõpetus vene keel kehaline p. ajalugu
6. kehaline p. kirjandus loodusõpetus klassijuhataja
7. 13:30-14:15     kehaline t. ühiskonnaõpetus  
8. 14:20-15:00 kehaline t.        

8. klass

1. 7:55-8:40 bioloogia keemia eesti keel muusika kunst
2. 8:50-10:15 matemaatika matemaatika bioloogia eesti keel vene keel
3. kirjandus vene keel kirjandus füüsika geograafia
4. 10:25-11:10 ajalugu eesti keel matemaatika matemaatika vene keel
5. 12:00-13:25 matemaatika inglise keel inglise keel geograafia keemia
6. inglise keel füüsika ajalugu nuputamine klassijuhataja
7. 13:30-14:15 inimeseõpetus tööõpetus kehaline t. kehaline p.  
8. 14:20-15:00 kehaline t. kehaline p. arvutiõpetus  

9. klass

1. 7:55-8:40 matemaatika kirjandus bioloogia matemaatika vene keel
2. 8:50-10:15 bioloogia keemia ajalugu füüsika matemaatika
3. ajalugu füüsika matemaatika kirjandus
4. 10:25-11:10 inglise keel vene keel eesti keel muusika geograafia
5. 12:00-13:25 eesti keel geograafia eesti keel ühiskonnaõpetus kunst
6. keemia vene keel inglise keel inglise keel klassijuhataja
7. 13:30-14:15 tööõp.p, keh.t keh.p, tööõp.t ühiskonnaõpetus    
8. 14:20-15:00 tööõp.p kehaline t.   kehaline p.